Aktuellt

Aktuellt


 

Kommande studiecirkel för intresserade!

Vi har tänkt starta en studiecirkel, främst för nya odlare, och träffas 4 – 5 gånger, i Knivsta med start i juni.Tänkta ämnen är mark- och jordlära, giftfri odling, odlingsåret, växtföljd, sådd och växtval, samodling, gallring och rensning, kompostering, skadedjursbekämtning, skörd och hur den tas omhand, skördefest. LÄS MER OM STUDIECIRKELN HÄRArbetsdag i föreningen

Varje år genomför föreningen en gemensam arbetsdag där vi röjer buskar och lagar det som har gått sönder. I år infaller arbetsdagen den 22 maj (2022).


Årsmöte

Årsmötet hölls den 17 februari 2022

Verksamhetsberättelsen för år 2021

Verksamhetsberättelser från tidigare år hittar du härOdlingskalender

I vår odlingskalender kan du se våra årliga aktiviteter!

 

Bild från årsmötet 2021.