Studiecirkel

 Odlarföreningen Dränggråten 

Studiecirkel


 

Varje år sedan 2013 (förutom 2020) har vi genomfört en studiecirkel i Knivsta. Första året diskuterade vi olika ämnen utifrån boken "Med Gröna Fingrar", Trädgårdsrådgivarnas praktiska handbok från Hushållningssällskapet.


2020 Ingen studiecirkel


2019 års studiecirkel, har tema "Ogräs till nytta och nöje".


2018 års studiecirkel, med tema kompostering, startade i juni, och avslutades våren 2019.


2017 års studiecirkel hade temat "ta vara på odlingsavfallet, samt odla i pallkrage"


2016 års studiecirkel hade temat "Hur vi odlar miljöklokt".

Cirkeln startade under våren och avslutades i september med en skördefest. Här finns en föreläsning på temat "Kan man förutse insektsangrepp?".


2015 års studiecirkel hade temat  "Hur man odlar i lera med minsta besvär och mesta effektivitet".


2014 satsade vi på att "ta hand om skörden".  Cirkeln avslutades med en skördefest.


Är du intresserad av att lära dig mer om odling eller vill du dela med dig av din kunskap?  Välkommen och anmäl ditt intresse för kommande studiecirklar till vår studieorganisatör Gerd Persson, antingen per mail eller på telefon 018-34 34 99.


Ange namn, adress, e-post och telefon i din anmälan.


Dränggråtens Dag 2010

- vi lär oss hur man bygger en stuka

Foto från årets studiecirkel där kursdeltagare mäter temperaturen på komposten.