Föreningspris 2017

Knivsta föreningsråds föreningspris 2017

Dränggråtens odlarförening tilldelades Knivsta Föreningsråds föreningspris 2017 Vilket vi såklart är mycket glada för! Nedan kan du läsa motiveringen!"Föreningen driver sin jordbundna verksamhet i Västra Ängby sedan 1980. På en f.d. åker, av en tidigare arrendator kallad Dränggråten, får föreningens medlemmar odla växter för eget bruk. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas. En viktig social aktivitet är de öppet hus-dagar som föreningen ordnar i egen regi eller tillsammans med andra föreningar. I år arrangeras den 25:e s.k. Dränggråtens dag. Under dessa dagar får besökare smaka på ”närodlade” grönsaker (mycket uppskattat) och få information och odlingstips av inbjudna experter. Egentligen är det öppet hus hela året eftersom man kan ströva fritt i området då det inte är inhägnat. Under senare år har föreningen hållit studiecirklar om odling öppna för alla världsmedborgare. En allt viktigare uppgift för föreningen är att ge nya medborgare med utländsk härkomst möjlighet till utlopp för sin ofta stora odlingsiver."


Prisdiplom och prischeck finns uppsatta i redskapsboden.