Minnesord över Lave

Minnesord över Lave Persson


 

F.d. universitetsläraren Lave Persson har hastigt gått bort, 72 år gammal. Han sörjs närmast av dottern Gerda med familj.


Lave växte upp söder om Kristianstad. Efter realskola i Kristianstad följde skogs- och lantbruksutbildning på Önnestads lantbruksskola. Han tog studenten 1965, och började därefter på Lantbruksuniversitet i Ultuna. Första jobbet kom som s.k. försöksassistent på Hydrotekniska institutionen, senare Markvetenskapliga institutionen. Lave stannade hela sitt yrkesverksamma liv på institutionen och med tiden fick Lave ett allt större ansvar som pedagog i utbildningen av agronomer och landskapsarkitekter. I sin roll som pedagog konstruerade och byggde han utrustning och utformade laborationssalar anpassade till undervisningen och anlitades också som konsult i olika sammanhang.


Lave var en föreningsmänniska och hans engagemang blev också alltmer omfattande, särskilt efter pensioneringen. I styrelsen för Odlarföreningen Dränggråten i Knivsta satt han i mer än 30 år, merparten som föreningens kassör. Men i praktiken var han mycket mer. Med sin bakgrund som bondgrabb, sina stora teoretiska och praktiska kunskaper, sitt engagemang och sin hjälpsamhet var han föreningens alltiallo. Många odlares ansträngningar med bearbetning av upplandsleran underlättades genom hans råd och insatser. För sin pedagogiska talang rönte Lave stor uppskattning. 


Även Hembygdsgillet i Knivsta förlorar med Lave en av sina trognaste stöttepelare. Under många år sekreterare i styrelsen var han, väldigt praktiskt lagd, en styrka för Gillet vid stora evenemang som midsommarfirande och i rollen som arkivarie och föreståndare för Sockenmagasinet, Knivstas hembygdsmuseum.


Lave var också sedan länge volontär i promenadgruppen för äldreboende på Estrids och Wilhelms gårdar.


Vi kommer länge att minnas hans vänliga envishet – men framför allt hans goda humör. Han var en kamrat med all den frikostighet ett mycket varmt hjärta medförde. Saknaden efter honom är stor.


Knivsta 9 juni 2015


För Odlarföreningen Dränggråten

Torolf Lönnerholm


För Knivsta Hembygdsgille

Terry Carlbom


 

Lave demonstrerar torkning av grönsaker på Dränggråtens Dag