Styrelse

Styrelsen

Styrelsen valdes av årsmötet den 17 mars 2022.Frågor? »

Har du frågor till styrelsen, maila på styrelsen@dranggraten.se

Ordförande

Torolf Lönnerholm

 

Kassör

Birger Eriksson


Sekreterare

Anna Johansson

Ansvarig för skötselfrågor

och uthyrning av lotter

Chiara RasiStudieorganisatör

Gerd Persson


Ansvarig för hemsidan

Emilia Lalander