Gräsklippning

 Odlarföreningen Dränggråten 

Skötsel av området

Odlingsområdet arrenderas av Knivsta kommun. Tillsammans i föreningen har vi ansvar för viss skötsel av området. Sommartid klipper vi gräset i gångar och vissa lotter, vi sköter om vattenkranar, anslagstavla och bänkar. Området runt om de odlade lotterna slås med trimmer.

Schema för gräsklippning finns uppsatt på anslagstavlan. För förvaring av gräsklippare och annan information, se  anslagstavlan. 

Karta över lotterna och vilka områden som ska klippas hittar du på fliken Områdeskarta. Samma karta finns uppsatt på anslagstavlan vid lotterna.